Růžová Distribuce,

Hodolanská 6, 779 00, Olomouc

zelená linka 800 73 73 76

objednavky@ruzovadistribuce.cz

stránky www.ruzovadistribuce.cz slouží jako prodejní katalog.